Samlingar

Om Kungliga bibliotekets boksamlingar

De största boksamlingarna i KB sträcker sig tidsmässigt från de första tryckta böckerna till de färskaste nya trycken som finns i bokhandeln eller tidningskiosken just nu. KB:s ”vanliga” boksamlingar är uppdelade i en svensk och en utländsk del. De två delarna är uppställda i bokmagasinen efter ungefär samma principer. En viktig tidsgräns är 1956 som är startåret för det som kallas de nya samlingarna, medan de äldre samlingarna omfattar tiden från mitten av 1400-talet till och med 1955.

Den svenska boksamlingen består främst av exemplar som kommit till KB genom att tryckerier skickat s.k. pliktexemplar hit. Den första pliktleveranslagen trädde i kraft 1661 och firar alltså 350 år 2011. För att fylla luckor i framför allt de svenska samlingarna köps enstaka äldre verk genom  antikvariskt förvärv. KB har ett speciellt uppdrag att bevara det svenska trycket och därför är hanteringen av de böckerna annorlunda i den svenska samlingen. Det är viktigt att det här materialet kan läsas även om 10, 50, 100 år. Därför försöker vi som arbetar med bevarande på KB göra allt vi kan för att böckerna och tidskrifterna ska hålla så länge som möjligt, trots att t.ex. pappret är dåligt eller boken bara har en enkel inbindning.

De utländska samlingarna har ett brokigare ursprung. Där har en stor del av de äldre böckerna kommit ur de kungliga boksamlingarna, men också som gåvor eller köp från privata boksamlare eller institutioner. Speciellt i den gamla samlingen kan man se många exempel på olika ägarmärken som exlibris eller namnteckningar. Sådana märken visar bokens proveniens, dess ursprung, och är av stort intresse för forskningen och för att teckna en boks historia. Det finns många unika verk i de utländska samlingarna och för att skydda dem behövs ofta speciella åtgärder. Idag växer de utländska samlingarna främst genom inköp av aktuell facklitteratur som ska vara ett stöd vid forskning om Sverige samt vid studier av KB:s befintliga samlingar.

Utöver de ”vanliga” boksamlingarna finns det ca 200 specialsamlingar, eller ösk-samlingar. ”Ösk” står för ”översikt över särskilda samlingar och deras kataloger”. De har en lite annan historia. Många av dem har t.ex. tillhört enskilda personer som Pär Lagerkvist eller Johannes Rudbeck. Andra har kommit till KB från en speciell institution eller firma som Hedbergs bokbinderi eller Navigationsskolan. I vissa fall utgörs hela samlingen av material som liknar varandra fysiskt som pappersprover eller ettbladstryck. Andra behandlar samma ämne som heraldik eller erotica. Ytterligare en grupp av samlingar består av böcker som tillhör en viss kategori av tryck som ryska miniatyrböcker eller biblar. I ösk-samlingarna ingår även KB:s raritets- och praktsamlingar. En specialsamling som dock inte hör till ösk-samlingarna är boksamlingarna i Roggebiblioteket i Strängnäs som omfattar böcker från slutet av 1400-talet (den s.k. inkunabeltiden) fram till idag. Till största delen finns där verk om teologi eller av klassiska författare, men även flera andra ämnen.

Gemensamt för alla KB:s samlingar, tryckta eller inte, är att de behöver god förvaring med rätt klimat, adekvata bevarandeåtgärder samt fullgoda beskrivningar, både av innehållet och utförandet. Allt det är viktiga förutsättningar för att samlingarna ska kunna fortleva och vara tillgängliga för forskning, även långt efter den tid då boken, handskriften eller bilden trycktes, skrevs ner eller tecknades.

Läs mer om KB:s olika samlingar på kb.se:

Om ösk-samlingarna

http://www.kb.se/samlingarna/sarskilda/

Om Roggebiblioteket

http://www.kb.se/samlingarna/sarskilda/roggebiblioteket/

Om Vardagstryck, med länk till deras blogg

http://www.kb.se/samlingarna/Tryck/vardagstryck/

Om dagstidningar

http://www.kb.se/samlingarna/Tryck/dagstidningar/

Om kartor, bilder och affischer

http://www.kb.se/samlingarna/Kartor-bilder-affischer/

Om handskrifter

http://www.kb.se/samlingarna/handskrifter/

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.