Expressionistisk storm!

Förra året donerades en ansenlig del av den tyska modernistiska kulturtidskriften Der Sturms samlade utgivning (samt två monografier) till Kungl. biblioteket. Donatorn heter Per Eli Sandén och tidskriften – ett av det tidiga 1900-talets viktigaste forum för europeisk avantgardekultur – utgör ett mycket välkommet tillskott till KB:s samlingar. Donationen bildar i sin helhet en egen specialsamling (ÖSK), med signum 288 Wa 2. Efter att ha inventerats och katalogiserats av våra kollegor på Enheten för kunskapsuppbyggnad (som, bland annat, förvärvar utländsk litteratur) har donationen under hösten uppordnats och behandlats här på Enheten för bevarande och nybindning i syfte att hitta lämpliga förvaringslösningar, både med avseende på långsiktigt bevarande och användarvänlighet.

KB:s bestånd av Der Sturm täcker in åren 1912-1926 (årgångarna 3 till och med 17), dock med vissa luckor.* För den intresserade går det i katalogposten att se exakt vilka nummer som ingår i samlingen. Nedan visas ett urval häften som speglar tidskriftens format- och utseendemässiga växlingar genom åren. Även frekvensen varierade, med veckovis, halvmånadsvis, månadsvis och kvartalsvis utgivning.

stormbilder12

Tidskriften Der Sturm startades av den tyske konstkännaren, förläggaren, författaren (med mera!) Herwarth Walden (egentligen Georg Lewin) år 1910 och det sista numret utkom 1932, varefter Walden emigrerade till Sovjet där han också skulle dö i fängelse under andra världskriget. Tidskriften är nära förknippad med den konstnärliga och litterära expressionismens framväxt i Tyskland, men inrymde även besläktade stilriktningar och strömningar. Bildkonst varvades med litterära stycken, essäer och Waldens egna teoretiska texter om konst. Bland de medverkande konstnärerna och författarna kan bland annat Paul Klee, Marc Chagall, Else Lasker-Schüler, Wassily Kandinsky, Kurt Schwitters, August Macke och Oskar Kokoschka nämnas.

Kring tidskriften pågick också en rad andra relaterade aktiviteter: bokutgivning (Verlag Der Sturm), konstgalleriet Galerie der Sturm, den expressionistiska teatern Stormbühne, samt föreläsnings- och diskussionsaftnarna Sturm-Abende. Mellan 1912 och 1924 var Herwarth Walden gift med den svenska konstnären Nell Walden (född Roslund). I en nyligen utgiven bok, Nell Walden & der Sturm (2015), betonas Nells centrala position och betydelse i Sturmkretsen. Nell byggde upp en rik konstsamling, bekostade till stor del verksamheten med egna medel, producerade utställningar och hade överhuvudtaget en samordnande roll i det transnationella nätverk som växte fram kring Der Sturm. Samlingen var efter skilsmässan fortsatt i Nells ägo och flyttades till Schweiz efter nazisternas maktövertagande.

bild6

1915 arrangerades en samlingsutställning med svenska konstnärer (Schwedische Expressionisten) i Sturmgalleriet i Berlin. Medverkade gjorde bland annat Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén, vars konstverk också fick pryda varsitt omslag av tidskriften samma år. Läsarna kunde även bekanta sig med Pär Lagerkvists diktning, översatt till tyska av Nell Walden.

Der Sturm var – i synnerhet före första världskriget – en viktig samlingspunkt för tyska och franska konstnärliga uttryck. Franskspråkiga författare och poeter, exempelvis Guillaume Apollinaire och Blaise Cendrars, utgjorde återkommande inslag i tidskriften. Om de tysk-franska relationerna under och efter kriget var betydligt svalare fortsatte Walden att ge plats åt grannlandets avantgarde. I 1921 års första nummer (årgång 12) publicerades en text av den franske konstkritikern Waldemar George där han – på franska – uttrycker sin tacksamhet över att franska konstnärer även fortsättningsvis inbjuds att medverka i Sturms internationella utställningar. Nummer 3 årgång 13 (1922) ägnades helt åt det franska, med bidrag av Tristan Tzara, Louis Aragon, Paul Éluard, Robert Delaunay med flera.

Under första världskriget förlorade tidskriften flera frekventa namn: de tyska expressionisterna Franz Marc och August Macke (bägge medlemmar i Der Blaue Reiter), den italienske futuristen Umberto Boccioni och den tyske dramatikern och poeten August Stramm miste alla livet. Stramms diktsamling Tropfblut. Gedichte aus dem Krieg [Droppblod. Dikter från kriget] publicerades postumt 1919 och ingår även den i samlingen som donerades till KB. Dikterna skrevs, som dedikationen nedan låter oss förstå, från fältet.

Stormbilder14

På det egna förlaget gav Walden ut flera volymer med konstteoretiska texter och reflektioner över expressionismen som koncept och estetiskt program. En av dessa, Expressionismus: die Kunstwende (1918), återfinns i samlingen som donerades till KB. Sedan tidigare finns även Waldens essä Einblick in Kunst. Expressionismus, Futurismus, Kubismus (1917) i våra samlingar.

Att Der Sturm och förlagsverksamheten lades ner 1932 framstår i efterhand som en illavarslande signal om den tid som skulle komma. Året därpå tog nazisterna makten, och vad de ansåg om modernistisk konst känner vi till. Bland de konstnärer som stämplades som degenererade och som under sommaren och hösten 1937  visades upp på utställningen ”Entartete Kunst” (urartad konst) i München hade flera genom åren figurerat i tidskriften.

bild7

 

* En nästan komplett samling av tidskriften finns i dag digitalt tillgängliggjord via The Blue Mountain Project (Princeton University).

 

Fortsatt läsning:

Chytraeus-Auerbach, Irene & Uhl, Elke (red.) (2013). Der Aufbruch in die Moderne: Herwarth Walden und die europäische Avantgarde. Berlin: LiT

Herwig, Henriette & Hülsen-Esch, Andrea (red.) (2015). Der Sturm : Literatur, Musik, Graphik und die Vernetzung in der Zeit des Expressionismus. Berlin: De Gruyter

Jones, M. S (1984). Der Sturm: a focus of expressionism. 1. ed. Columbia, S.C.: Camden House

Sjöholm Skrubbe, Jessica (2015). Nell Walden & der Sturm. Stockholm: Carlsson Bokförlag

Det här inlägget postades i Bevarande, Samlingar och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.