”Missbrukad frihet”

Hur formulerar sig statsmakten då man vill stoppa något? Johan Montin Johansson skrev 1749 boken Borgerlig regering til des upprinnelse och art som blev indragen. Från november samma år finns beslutet Förbud, Emot missbrukad frihet wid Böckers upläggande som förklarar varför.

Rådskammaren skriver att boken behandlar statsskick i Europa och fortsätter:

”Och emedan et sådant ämne ej allenast i sig helst är granlaga och ömt, utan jemwäl kan leda the mindre grundade och mindre stadige Läsare uti twekan och irring, hwartill kommer, thet Wi Oss alfwarligen föresatt, at ej tilstädja en otilbörlig frihet, at i thet minsta synas efter godtyckio billiga thet Oss och Wåre undersåtare förhatelige oinskränkte Enwäldet, hwilket Wi så i Regerings-Formen, som Wår försäkring samt sednaste kundgjörelse af then 12 julii innewarande år, jemte Hans Kongl. Höghet Arf-Fursten, ansedt här i Riket nu och framgent för skadeligit och förderfweligit: Alltså bjude och befalle Wi härmedelst, ej allenast, at ingen må vid Et Tusende daler Silfwermynts wite sig understå, denne ofwan omtalte Bok kallad: Borgerlig Regering at hemligen eller uppenbarligen försälja, köpa, eller under hwad sken thet wara må, till någon uplåta, utan böra fast mera the redan til äfwentyrs försålde exemplaren af köparne wid ofwansagde wite emot köpe skillingens återställande återlefwereras.”

Boken kom ut under frihetstiden då det kungliga enväldet var borta och hattar och mössor bråkade om makten. Det måste ha varit känsligt att skriva om statsskick och författaren lyckades tydligen inte hålla sig på rätt sida vad gäller monarkin.

Rådet påminner om att ”ej någre Tractater, hwilka Theologiske Controversier, Regerings-sätten eller Wåre och andre Makters Stater innebära eller beskrifwa, måge til Trycket befordras, innan the förut blifwit i Collegio anmälte och upwiste.”

Där är kopplingen till samlingar och bevarande. KB får in pliktexemplar från landets tryckerier och grunden är fortfarande 1666 års lagstiftning om pliktexemplar. Tanken då var att kunna kontrollera och vid behov, som ovan, censurera det som skrevs i landet.

Foto: KB:s repro
Tack till Dag för hjälp med frakturstilen
Källa: Ömhet om friheten: studier i frihetstidens censurpolitik av Anders Burius (1984)

Det här inlägget postades i Pliktflöde, Samlingar och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.